Srpsko-hrvatski

Savetovališta za pomoć žrtvama nasilja u St.Gallen-u, Appenzell-u AI i AR stoje na raspolaganju žrtvama nasilja, njihovoj rodbini, njihovim poznanicima i stručnom osoblju.

SAVETOVALIŠTE ZA POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA
Ponuda je usmerena ka:
Ženama i muškarcima pogo”enim nasiljem posebno kod telesnih povreda, pokušaja ubistva, pljačke, saobraćajne nesreće; muškarcima pogo”enim nasilje u kući ili koji su doživeli seksualno nasilje.
Ponuda:
Lični savetodavni razgovori preko telefona ili u prostorijama savetovališta, podrška kod savla”ivanja doživljenog nasilja i njegovih posledica, savetovanje i informacije u vezi sa psihološkim, socijalnim i pravnim pitanjima, pratnja i podrška kod krivičnih postupaka, uspostavljanje kontakta sa drugim savetodavnim personalom, podrška kod pregovora za odštetu od osiguranja.

Ponuda je besplatna i može se koristiti nezavisno od toga kada se slučaj desio i da li je podnesena krivična prijava. Savetodavno osoblje podleže obavezi čuvanja tajne.

SAVETOVALIŠTE ZA POMOĆ ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA
Ponuda je usmerena ka:

Ženama koje su doživele seksualno nasilje, seksualno uznemiravanje, silovanje ili seksualno iskorišćivanje u detinjstvu. Ženama, koje su u svom okruženju doživele psihičko, fizičko ili seksualno nasilje ili koje su izložene pretnjama bivšeg partnera /partnerke, ženama koje su prisiljene da se prostituišu.
Ponuda:
Lični savetodavni razgovori preko telefona ili u prostorijama savetovališta, podrška kod savla doživljenog nasilja i njegovih posledica, savetovanje i informacije u vezi sa psihološkim, socijalnim i pravnim pitanjima, pratnja i podrška kod krivičnih postupaka, uspostavljanje kontakta sa drugim savetodavnim personalom.

Ponuda je besplatna i može da se koristi nezavisno od toga kada se slučaj desio i da li je podnesena krivična prijava. Saradnice podležu obavezi čuvanja tajne.

Plan und LogoODŠTETA /ZADOVOLJŠTINA
Lica kojima je kao posledica krivične radnje nanesena šteta i koja mogu na ubedljiv način da dokažu da od trećih lica (počinioci, osiguranja itd.) nisu dobila adekvatnu odštetu mogu da podnesu zahtev za odštetu/zadovoljštinu.

Odgovarajući zahtev mora se kod nadležnih kantonalnih organa podneti u roku od pet godina od krivične radnje, inače pravo na odštetu zastareva. Ovaj rok važi za krivične radnje počinjene posle 1. januara 2007 godine. Nezavisno od ovog propisa, u korist raznih žrtava (na primer dece) važe posebne odredbe. Detaljnije informacije možete dobiti u savetovalištima za žrtve nasilja.

St.Gallen
Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen
Oberer Graben 32
9001 St. Gallen
Gesuch um Entschädigung und/oder Genugtuung nach Opferhilfegesetz, Kanton St.Gallen

Appenzell Innerrhoden
Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Innerrhoden
Unteres Ziel 20
9050 Appenzell

Appenzell Ausserrhoden
Departement Gesundheit und Soziales
Departementssekretariat
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
Gesuch um Entschädigung und/oder Genugtuung nach Opferhilfegesetz, Kanton Appenzell AR